Hero Image
21 Oct 2020 - 22 Oct 2020
Workshop disrupció (IN)SOSTENIBLE. Creant un futur regenerador.

Contacts

ACCIO-Government of Catalonia
Jennifer Ruiz

Registration

Closed since 18 October 2020

Organised by

Participants

Gran corporació 10
PIME 51
Centre/investigador desenvolupador de tecnologia 11
Startup 16
Associació/clúster/fundació 8
Serveis consultoria 15
Administració/entitat pública 7
ACCIÓ - Agència per la competitivitat de l'empresa 13
Altres 7
Total 138