Hero Image
21 Oct 2020 - 22 Oct 2020
Workshop disrupció (IN)SOSTENIBLE. Creant un futur regenerador.

L’informem que l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (d’ara endavant, “ACCIÓ”) és la Responsable del Tractament de les seves dades personals. Les seves dades personals, inclosa la seva imatge, seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud d’inscripció o participació que vostè realitza mitjançant aquest formulari i enviar-li enquestes de satisfacció que vostè podrà voluntàriament respondre en el cas que hagi participat a les nostres activitats o serveis. ACCIÓ l’informa que la normativa aplicable autoritza la nostra entitat a remetre, per mitjans electrònics, informació i comunicacions comercials relacionades o similars a les nostres activitats relatives al foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes.

És possible que ACCIÓ procedeixi a la captació de la seva imatge/veu durant la celebració de les seves activitats a efectes de documentar, fer difusió als nostres webs o xarxes socials i incorporar-les en materials de comunicació a efectes d’informar sobre els serveis i les activitats que ACCIÓ realitza. En cap cas la seva imatge serà objecte de captació i publicació sense que vostè, de forma prèvia, ens hagi atorgat el seu consentiment explícit per fer-ho.

Addicionalment, en cas vostè ho consenti, ACCIÓ podrà comunicar les seves dades de contacte corporatiu/professional als altres participants o ponents inscrits en les activitats o serveis a les que participi.

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a través de l’adreça postal a Passeig de Gràcia, 129, C.P. 08008 de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a dades.accio@gencat.cat

Si desitja més informació detallada sobre el tractament de les seves dades, pot consultar la nostra Política de Privacitat en el següent enllaç: http://www.accio.gencat.cat/avis-legal 

Registration

Closed since 18 October 2020

Organised by

Participants

Gran corporació 10
PIME 51
Centre/investigador desenvolupador de tecnologia 11
Startup 16
Associació/clúster/fundació 8
Serveis consultoria 15
Administració/entitat pública 7
ACCIÓ - Agència per la competitivitat de l'empresa 13
Altres 7
Total 138